Sala sądowa

W swojej działalności Koło Naukowe Ekonomii Prawa „Ius publicum” kładzie szczególny nacisk na zdobywanie przez swoich członków wiedzy praktycznej, przydatnej w dalszej działalności zawodowej i społecznej. W pierwszej kolejności służą temu organizowane staże i praktyki, spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych, wizyty studyjne w organach odpowiedzialnych za tworzenie lub stosowanie prawa oraz udział w konferencjach i projektach naukowych.

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej wyszedł naprzeciw potrzebom studentów również w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych wzbogaconych o wiedzę praktyczną. W tym celu zorganizowano wydziałową salę sądową, którą wyposażono w oryginalne meble przekazane w 2013 r. przez Sąd Okręgowy w Opolu. Togi sędziowskie zostały przekazane w 2014 r. przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, zaś ozdobny gobelin z godłem państwowym został podarowany w roku 2016 przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Sala służy jako miejsce prowadzenia ćwiczeń o tematyce związanej ze stosowaniem prawa i postępowaniem przed sądami. Wygląd sali odzwierciedla układ prawdziwej sali rozpraw, co umożliwia prowadzenie symulacji rozprawy sądowej oraz wyjaśnienie jej przebiegu.

 

Znajomość zagadnień związanych z procesem sądowym jest szczególnie ważna dla studentów kierunku „Administracja”, którego ukończenie wiąże się z możliwością pracy w sądzie na stanowisku urzędniczym, reprezentowania przed sądem instytucji publicznej jako jej pracownik, czy wreszcie specjalizowania się w określonej dziedzinie prawa w ramach zespołu pracowników instytucji publicznej lub kancelarii prawnej. Równie ważna jest znajomość procesu sądowego w działalności przedsiębiorców oraz wspólników, członków organów i pracowników spółek prawa handlowego. Z tych względów zajęcia w wydziałowej sali sądowej mają zaznajomić studentów z funkcjonowaniem sądu oraz ułatwić im występowanie na sali rozpraw.